1/1

© 2020 Scott Sjobakken

 

Untitled

2005 acrylic on ink jet print on masonite 10" x 8"